LANDSKABET

Reimarparken gives sin egen særlige identitet ved at behandle grunden på en måde så P-arealer inkorporeres og gemmes i det grønne helhedsbillede, og hvor hver boliggruppe vil fremstå som enkeltstående bakkeøer. I rummene imellem øerne opstår der et spændende og dramatisk fælles landskab. Den generelle landskabskarakter i området ses som arealer med højt græs, vilde blomster og enkelte fritstående træer. I det kuperede terræn opstår tre forskellige landskabsrum, med hver deres karakter: Kløften, Dalen og Engen. De nordlige skovområder med den eksisterende skræntskov udtyndes i kiler, så der skabes kig fra den nye bebyggelse mod søen. Langs Århusvej og mod Silkeborg Sportscenter etableres en grøn ”bufferzone” som dels skaber afstand og dels visuel ro. Landskabsplanen er enkel og afklaret, samt spændende og oplevelsesrig i sit organiske udtryk. Med etaper med hver sin beplantningsmæssige profil og identitet, hvor fokus i væsentlig grad er lagt på det grønne helhedsindtryk.Boliggrupperne

Boligerne henligger i grupper på 2 eller 3 punkthuse forbundet af et fælles gårdareal og med parkeringsarealer placeret tæt op til boligøen. I det enkelte punkthus er der 3 boliger i hvert plan omkring trappe og elevator. Alle opholdsrum er generelt placeret med visuel kontakt til den centralt placerede opholdsstue, med direkte udgang til en stor altan. 3-rums boligerne er yderligere udstyret med en mindre altan i forbindelse med spisekøkkenet eller stuen. 4-rums boligerne har 3 altaner, hvoraf en er inddækket. Boligerne er udformet og disponeret, så de har en optimal solorientering, gode udsigtsforhold, fleksible indretningsmuligheder, er handicapvenlige, med gulvvarme og ekstraordinær lydisolering. Depotrum er placeret i isoleret kælder med direkte adgang via elevator.

Etape 1.

Boliggruppen er udformet som to punkthuse indeholdende henholdvis 2-, 3- og 4-rums boliger. Boligerne blev ibrugtaget november 2011.

Etape 2.

Boliggruppen er udformet som to punkthuse indeholdende henholdvis 2-, 3- og 4-rums boliger.
Boligerne blev ibrugtaget august 2012.

Etape 3.

Boliggruppen er udformet som to punkthuse indeholdende henholdvis 2- og 3-rums boliger.
Boligerne blev ibrugtaget maj 2013

 

Etape 4.

Boliggruppen er udformet som tre punkthuse indeholdende henholdvis 2- og 3-rums boliger.
Boligerne blev ibrugtaget juni 2014

Etape 5.

Boliggruppen udformes som to punkthuse indeholdende henholdvis 2-, 3- og 4-rums boliger.
Boligerne ibrugtages maj 2015

Etape 6.

Boliggruppen udformes som to punkthuse indeholdende henholdvis 2-, 3- og 4-rums boliger.
Boligerne ibrugtages medio juni 2015